ติดต่อเรา

บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด
989/1-5 ถนนเจริญเมือง ตำบลสวนดอก
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000


โทร: (054)322363-4 แฟกซ์: (054)222179
อีเมลล์: seree@sereelampang.co.th

ที่อยู่ของเรา


ดู ห้างเสรีสรรพสินค้า ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า